Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

24 sierpnia 2022

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa zadania
w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Aktywna Tablica”
w 2022 roku

Wartość dofinansowania: 88 200,00 zł

Wkład własny Gminy: 22 050,00 zł

Całkowita wartość zadania: 110 250,00 zł

Gmina Kłoczew otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Wśród szkół wytypowanych do dofinansowania znalazły się trzy placówki z terenu Gminy Kłoczew:

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Kupczyka z oddziałami przedszkolnymi w Woli Zadybskiej

  • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów z oddziałami przedszkolnymi w Kłoczewie

  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z oddziałami przedszkolnymi w Czernicu.

Szkoły otrzymaną dotację wydatkują na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup pomocy dydaktyczno-terapeutycznych pozwoli zróżnicować oddziaływanie terapeutyczne, zapewniając jednocześnie wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00