Informacja Przewodniczącego Rady  Gminy Kłoczew – Raport o stanie Gminy Kłoczew za rok 2021 – debata z udziałem mieszkańców

 Informacja Przewodniczącego Rady  Gminy Kłoczew – Raport o stanie Gminy Kłoczew za rok 2021 – debata z udziałem mieszkańców

12 maja 2022

W nawiązaniu do poprzedniej informacji z dnia 6 maja 2022 r.  w sprawie możliwości wzięcia udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Kłoczew za 2021 rok uprzejmie informuję, że zgłoszenia do udziału w debacie będą przyjmowane do dnia 26 maja 2022 roku.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Kłoczew. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos
w debacie składa do Przewodniczącego Rady Kłoczew pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Kłoczew.

 

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Kłoczew składać należy do dnia 26 maja 2022 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kłoczew w godzinach pracy urzędu.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(-)
Marek Cąkała

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00
Skip to content