Informacja o posiedzeniu komisji rewizyjnej rady gminy

Informacja o posiedzeniu komisji rewizyjnej rady gminy

5 maja 2022

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 maja 2022 r. (środa) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłoczew.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłoczew za 2021 rok.
  3. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium
    z tego tytułu Wójtowi Gminy.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Prosimy o samokontrolę zdrowia i rezygnację z udziału w posiedzeniu Komisji w przypadku podejrzenia jakiejkolwiek infekcji.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00