Ankieta dotycząca Lokalnej Strategii Rozwoju

Ankieta dotycząca Lokalnej Strategii Rozwoju

22 marca 2022

W związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 zachodzi potrzeba opracowania  Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem strategicznym, tworzonym oddolnie dla spójnego obszaru w partnerstwie trzech sektorów tj. publiczny, społeczny i gospodarczy. Państwa udział w pracach nad określeniem kierunku rozwoju obszaru jest nieoceniony. Państwa propozycje z  pewnością pozwolą na przeprowadzenie diagnozy obszaru, lokalnych potrzeb i priorytetów. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Ankieta jest anonimowa. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią badanych zagadnień i wybranie odpowiadającej rzeczywistości odpowiedzi.

https://forms.gle/mu5YkFTtmHV47WWX9

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00