Ogłoszenie

Ogłoszenie

11 marca 2022

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych – przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.) Gmina Kłoczew ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych – przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Miejsce publikacji niniejszego ogłoszenia:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – Ogłoszenie 2022/S 050-131382

Tablica informacyjna Urzędu Gminy Kłoczew

Biuletyn Informacji Publicznej https://ugkloczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=191&p1=szczegoly&p2=79268

Strona internetowa organizatora https://kloczew.pl/

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00