Informacja w sprawie płatności I raty podatków lokalnych w sołectwie Nowe Zadybie

Informacja w sprawie płatności I raty podatków lokalnych w sołectwie Nowe Zadybie

11 marca 2022

W związku ze zbliżającym się terminem płatności I raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2022 r., który upływa w dniu 15 marca 2022 r. informujemy, że wpłat należy dokonywać gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Kłoczewie lub przelewem na rachunek bankowy:

BS Ryki o/Kłoczew 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001

W tytule przelewu należy podać nr decyzji wymiarowej lub nakazu płatniczego oraz imię i nazwisko podatnika.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Podatkowy Urzędu Gminy Kłoczew pod nr telefonu 25 75 43 199 w. 23

informacja w sprawie I raty podatku Nowe Zadybie

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00