Budowa sieci wodociągowej Przykwa – Julianów

Budowa sieci wodociągowej Przykwa – Julianów

8 grudnia 2021

Gmina Kłoczew otrzymała dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 86 091,00 zł. na budowę wodociągu łączącego miejscowości Przykwa i Julianów. Całość zadania to 168 000,00 zł.

Gmina wybuduje 910 m sieci wodociągowej wraz 3 węzłami hydrantowymi. Wójt Gminy – Zenon Stefanowski zwraca uwagę, że realizacja projektu pozwoli na dostęp do wysokiej jakości wody zwłaszcza mieszkańcom, którzy w ostatnim czasie wznieśli nowe budynki w pobliżu drogi powiatowej łączącej dwie w/w miejscowości. Planujemy wykonanie 5 przyłączy w ramach projektu. Ponadto wybudowana infrastruktura pozwoli zniwelować problemy związane z dostawą wody w okresie letnim dla miejscowości najbardziej oddalonych od stacji Uzdatniania Wody w Kłoczewie.

Dzięki realizacji tej inwestycji gmina w pełni wyczerpie limit dostępnych środków w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” finansowanych z PROW.

 

 

 

 

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00