Przebudowa drogi gminnej nr 102816L w Janopolu

Przebudowa drogi gminnej nr 102816L w Janopolu

1 grudnia 2021

„Przebudowa drogi gminnej nr 1028616L w Janopolu”

5 grudnia 2020 r. w Janopolu oddano do użytkowania zmodernizowany odcinek drogi przebudowanej dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Wśród gości zaproszonych na otwarcie byli min. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (dotychczasowy Wojewoda Lubelski) – Przemysław Czarnek, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Leszek Kowalczyk, Radni RG.

Uroczystość miała symboliczny charakter – ponieważ to pierwsza droga gminna zmodernizowana z udziałem środków budżetu Państwa. Przez teren Gminy Kłoczew nie przebiega żadna droga kategorii wojewódzkiej i krajowej, zatem Gmina była dotychczas wykluczona wg dotychczasowych kryteriów w ubieganiu się o dofinansowanie ze środków krajowych na modernizację dróg. Jak podkreślił Wójt – dopiero Rząd tzw. zjednoczonej prawicy dostrzegł potrzeby w tym zakresie takich samorządów jak nasz. Niewątpliwa w tym zasługa obecnego na uroczystości Posła – Przemysława Czarnka, który zabiegał jako wojewoda o stworzenie mechanizmu dofinansowania dającego szanse również samorządom, które pomimo dużego natężenia ruchu i obciążeń transportem ciężkim nie mają dróg kategorii wyższej niż powiatowa.

Radny Sejmiku – Leszek Kowalczyk gratulując inwestycji zwrócił uwagę na zły stan dróg powiatowych na terenie naszej gminy.

Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 729 058,28 zł. W tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 510 340,00 zł.

Stan docelowy: Droga z jezdni o szerokości 5 m. o nawierzchni bitumicznej, wzdłuż której znajduje się chodnik dla pieszych szerokości 2 m o nawierzchni z kostki betonowej. Na drodze znajduje się wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej, przejście to poprawiło bezpieczeństwo w ruchu pieszych na drodze, a także w ruchu pieszych drogą powiatową w tym również pieszych korzystających z przystanku komunikacji samochodowej znajdującego się z przy skrzyżowaniu przebudowywanej drogi z drogą powiatową. Droga znajduje się w terenie zabudowanym, na ciągu drogi gminnej Nr 102816L stanowiącej połączenie dwóch dróg powiatowych tj. drogi powiatowej Nr DP1410L relacji Kłoczew – Trojanów (woj. mazowieckie) z drogą powiatową Nr DP1415L relacji Ryki – Kłoczew – Żelechów (woj. mazowiecki do granicy woj. lubelskiego). Na drodze panuje umiarkowany ruch samochodów osobowych oraz sporadyczny ruch samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00