Program Youngster

Program Youngster

1 grudnia 2021

W Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Kłoczewie realizowany jest program Youngster Plus współfinansowany przez Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Jego głównym założeniem jest udział uczniów klas ósmych szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o nowatorską koncepcję nauczania opracowaną przez wydawnictwo Macmillan – partnera programu. Zakłada ona naukę przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen, co ma na celu zachęcenie uczniów do aktywności.

W ramach zajęć nauczyciele skupiają się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać.

W szkole w Kłoczewie utworzone zostały dwie grupy, z których każda zrealizuje po 90 godzin dodatkowych zajęć w okresie do 15 czerwca 2022 r.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00