Ogłoszenie o nowych stawkach za opdady komunalne 2019

Ogłoszenie o nowych stawkach za opdady komunalne 2019

2 stycznia 2019

Urząd Gminy w Kłoczewie informuje, że od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gdy odpady oddawane są w sposób nieselektywny opłaty miesięczne wynoszą:

 1. dla gospodarstw domowych 1-osobowych – 20,00 zł
 2. dla gospodarstw domowych 2-osobowych – 30,00 zł
 3. dla gospodarstw domowych liczących od 3 do 4 osób – 45,00 zł
 4. dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób – 55,00 zł

 W przypadku gdy odpady komunalne oddawane są w sposób selektywny miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 1. dla gospodarstw domowych 1 – osobowych – 9,00 zł
 2. dla gospodarstw domowych 2 – osobowych – 17,00 zł
 3. dla gospodarstw domowych liczących od 3 do 4 osób – 28,00 zł
 4. dla gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób – 35,00 zł

W związku ze zmianą stawek opłat właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tworzący gospodarstwa 1 – osobowe zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy nową deklarację.

Od 1 stycznia 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od właścicieli nieruchomości, uiszcza się kwartalnie, w następujących terminach:

 1. za I kwartał do 15 marca danego roku
 2. za II kwartał do 15 maja danego roku
 3. za III kwartał do 15 września danego roku
 4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku
logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00