Odpady Problemowe

Odpady Problemowe

29 listopada 2016

Wójt Gminy Kłoczew informuje o uruchomieniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mieszczącego się na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie, ul. Długa 58.

Punkt będzie czynny w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w godzinach 8.00-15.00, z wyłączeniem świąt przypadających w tym dniu.
W punkcie przyjmowane są odpady zbierane selektywnie, z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kłoczew, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, tj. :

·         MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE,

·         ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTYRYCZNY I ELEKTRONICZNY,

·         ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI,

·         POPIÓŁ,

·         AKUMULATORY,

·         ZUŻYTE BATERIE,

·         ZUŻYTE OPONY,

·       REMONTOWO – BUDOWLANE – pochodzące z drobnych remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

Odpady remontowo-budowlane pochodzące z robót budowlanych wymagających pozwolenia lub zgłoszenia należy gromadzić w kontenerach zamówionych na własny koszt.

                                                                                            

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                              /-/

                                                                                   Zenon Stefanowski

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU ZBIERANIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH (PDF)

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00