Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłoczew

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kłoczew

3 września 2015

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) zobowiązuje gminy do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu do 31 grudnia 2020 r., a także ustala sposób ich obliczania, co ma umożliwić weryfikację ich osiągnięcia w kolejnych latach.

W zależności od rodzaju odpadów gminy powinny osiągnąć:

  • co najmniej 50% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.
  • co najmniej 70% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

ROK 2014:

Od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku odbierane przez wybranego przez gminę wykonawcę – firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin – zmieszane odpady komunalne przekazywane są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Puławach, przy ul. Dęblińskiej 2, 24-100 Puławy.

Osiągnięte poziomy recyklingu przez gminę Kłoczew w 2014 roku

Nazwa instytucji

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania [%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Gmina Kłoczew

22,3%

(dopuszczalne max. 50%)

48,2%

(dopuszczalne min. 14%)

100%

(dopuszczalne min. 38%)


ROK 2013:

Od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku odbierane przez wybranego przez gminę wykonawcę – firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin – zmieszane odpady komunalne przekazywane są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Puławach, przy ul. Dęblińskiej 2, 24-100 Puławy.

Osiągnięte poziomy recyklingu przez gminę Kłoczew w 2013 roku

Nazwa instytucji

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Gmina Kłoczew

7,0%

(dopuszczalne max. 50%)

24,9%

(dopuszczalne min. 12%)

100%

(dopuszczalne min. 36%)


ROK 2012:

Osiągnięte poziomy recyklingu przez gminę Kłoczew w 2012 roku

Nazwa instytucji

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Gmina Kłoczew

14,6%

(dopuszczalne max. 75%)

11,7%

(dopuszczalne min. 10%)

100%

(dopuszczalne min. 30%)

 

Powyższe poziomy odzysku mieszczą się w granicach wymaganych przepisami prawa
na dany rok kalendarzowy.

logo

Gmina Kłoczew

Oficjalny serwis internetowy Gminy Kłoczew

Kontakt

Adres: Długa 67, 08-550 Kłoczew
Telefon: 25/75 43 199
Telefon/Fax: 25/75 43 199
E-mail: gmina@kloczew.pl
NIP: 506 00 26 477
REGON: 711582240
KONTO BANKOWE : 77 8724 1028 2003 2800 0143 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :
15 8724 1028 2003 2800 0143 0050

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Gminy Kłoczew: /bg1444bgsx/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 17:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa : 8:00 - 16:00
Czwartek : 8:00 - 16:00
Piątek : 8:00 - 15:00